Kongsberg Teknologipark

SAAS Prosjekt har levert Desigo CC toppsystem installert på sentralt plassert server.
Det er i tillegg installert Desigo XWP i serverparken til KTP.

Anlegget består av ca. 60 små og store bygg.
SAAS har oppgradert automatikken i ca. 24 av disse byggene og tilkoblet de til det sentrale toppsystemet.
Det er også levert ca. 10 tavler og automatikkomponenter til nye anlegg i eksisterende bygg.
Det er levert byggautomasjon til 1 nytt bygg med 7 ventilasjonsanlegg samt energisentral.
Det er integrert undersentraler levert av Johnson Control, KlimaControl og Siemens.

SAAS Prosjekt har nå levert ca. 90 undersentraler til KTP. Antall bygg, oppgraderte systemer og leverte undersentraler er stadig økende.

Leave a Reply