Undervisningsbygg Oslo KF

Størrelse ca 1 500 000 m², 169 skoler og 755 bygninger
Byggherre UBF
Type bygg Skole og flerbrukshall

Undervisningsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune som har som oppgave å utvikle, bygge, forvalte, drifte og vedlikeholde skolebyggene i Oslo.

Foretaket er Oslos største eiendomsforvalter med nærmere 1,5 millioner kvadratmeter, 169 skoler og 755 bygninger. Cirka 83 000 elever og 12 000 ansatte bruker daglig Undervisningsbyggs lokaler.

Årlig bygger Undervisningsbygg for over to milliarder kroner, og investeringene gjelder både nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Samtidig er det å sikre riktig, enhetlig og effektiv drift og vedlikehold av bygningsmassen en viktig oppgave.

I dag er det 3 Desigo CC servere installert i UBF’s sentrale serverpark som fremstår som 1 server. Vår dirftsavtale omhandler vedlikehold av alle 3 serverne. Oppdraget er å sikre en stabil og sikker drift av serverne for at ikke de ca. 20 skolene som er koblet opp mot dem, skal få driftsforstyrrelser. I dette har vi et tett og godt sammarbeid med UBF sin IT-avdeling, Tekniske driftsavdeling og deres samarbeidspartner Sopra Steira.

Link: Undervisningsbygg Oslo KF