Posten Alnabru terminal

Størrelse 30.000 m²
Ferdigstillelse 2016
Totalentrepenør Vedal Entreprenør AS
Byggherre Posten Norge
Type bygg Industribygg
Standard NS3935
Miljøkrav -

Postens omfordelingssentral på Alnabru er ett stort moderne lagrings- og distribusjons-anlegg for fryste og kjølte varer. Volumet på bygningsmassen er enormt med over 100 kjøreporter som gir klimamessige utfordringer.

SAAS Prosjekt har levert komplett automasjonsløsning etter NS3935 for varme- og kjøle-anlegg, samt for en rekke tekniske installasjoner som soner for varme/kjøling (LON-bus), og sonevis styring av lys. Løsningen består også av integrasjon mot prosessanlegget (ModBus).

Alt er knyttet opp i Desigo CC toppsystem med fjernservice og web klienter.