Oslo Universitetssykehus HF

Størrelse 1 mill. m²
Ferdigstillelse 2021-2025
Byggherre Helse Sør-Øst RHF
Type bygg Sykehus

Vi har inngått en rammeavtale med Oslo Universitetssykehus for utstyr og tjenester til automatikk og integrasjon.

Oslo Universitetssykehus består i dag av om lag 1 mill. m2 sykehusbygg fordelt på følgende lokasjoner; Ullevål Sykehus, Rikshospitalet, Spesialsykehuset for epilepsi  (SSE), Radiumhospitalet, Gaustad sykehus og Aker sykehus, med til sammen 130 bygg. Driftsstaben har en rekke tekniske anlegg som skal driftes, eksempelvis 600 ventilasjonsanlegg, 200 heiser, 400 Gr. 2.rom, 1000 underfordelinger, 20 nødstrømanlegg, 20 sentrale UPS-anlegg, 70 kjøleanlegg, 200 rom med spesialventilasjon, totatl ca 350.000 I/O mv.  

Arbeid omfatter ombygginger, tilbygg, utskiftninger av undersentraler og periferiutstyr etc. i service- eller prosjektarbeid. Rammeavtalen har en avtaleperiode på 4 år med opsjon om forlengelse med 2 år om gangen.