Oslo fengsel

Størrelse 40.000 m²
Ferdigstillelse Høst 2009
Totalentrepenør SAAS Prosjekt AS
Byggherre Statsbygg
Type bygg Fengsel
Standard NS3935
Miljøkrav -
Oslo fengsel er Norges største fengsel med over 400 innsatte og 367 ansatte. Fengselet sorterer under Kriminalomsorgen Region Øst og ligger ved siden av Politihuset på Grønland i Oslo. 

SAAS Prosjekt tok oppgaven med å rehabilitere autmoasjonsanlegget mens bygningsmassen var i drift. 

SAAS Prosjekt har levert komplett automasjonsløsning for varme- ventilasjons- og kjølesystemer.

Sentralt styrt fra et Desigo Insight toppsystem med web klienter.