Omsorgsbygg Oslo KF

Størrelse 900 000 m², 652 eiendommer, 1 185 bygg
Byggherre OBY
Type bygg barnehager, sykehjem, brannstasjoner, rusomsorgsboliger, forretningsbygg

Omsorgsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak, som sorterer under Byrådsavdeling for næring og eierskap. De er en av landets største eiendomsforvalter med mer enn 900 000 kvadratmeter i porteføljen, som består av barnehager, sykehjem, brannstasjoner, rusomsorgsboliger og andre kommunale formålseiendommer.

Omsorgsbygg sitt hovedmål er å være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive bygg.

https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/omsorgsbygg-oslo-kf/#gref